Ти решаваш по кой път да вървиш…… с кого и как да го изминеш!ТЕМА ЗА ДЕБАТИ

"Ум" и "Интелект" - Ум - това е способността на мозъка да трупа опита и информацията постъпващи в него. Интелект - е способността на мозъка да осмисля и рационално да употребява натрупа...

Повече...

Blog

Най-важното за зрелостта
24 апр.

Най-важното за зрелостта

Психология на развитие на възрастните. ТЕМА : Най-важното за зрелостта   Зрялост   Зрелостта е свидетелство за навлизане в битието по отговорен начин. Човек разширява своето битие, идва стр...
Повече...
Истината за психичните болести – резюме
29 дек.

Истината за психичните болести – резюме

                Истината за психичните болести от Елка Божкова (може да купите тук)   За книгата   Истината за психичните болести от Елка Божкова, въвежда читателя в света на неврозите и пс...
Повече...
Особености на самосъзнанието и формиране на самооценката в учебно-възпитателния процес.
20 ное.

Особености на самосъзнанието и формиране на самооценката в учебно-възпитателния процес.

Самосъзнанието УВОД      Човекът проявява интерес към себе си още в ранно детство. През 1877 г. Чарлз Дарвин изказва предположението, че възприемането, усещането за себе си започва от момента, ког...
Повече...
Педагогическа психология теми
2 ное.

Педагогическа психология теми

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01. Предмет на педагогическата психология. Педагогическа психология и психодиагностика.  Психологията е наука, която изучава човешкото поведение и мислене. Тя изучава ...
Повече...
Теми Медицинска психология
2 окт.

Теми Медицинска психология

Теми Медицинска психология Теми Медицинска психология 01- Здраве и болест. Народни вярвания. Идеите за болестта и боледуването през вековете - Древногръцкият лекар Хипократ, V в.пр.н.е., разглежда  болестт...
Повече...
Теми Социална психология
1 окт.

Теми Социална психология

Теми СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01 Възникване и развитие. Същност предмет задачи. Възникване и развитие В съвременния смисъл на думата социалната психология тръгва от две основни течения: -  от нар...
Повече...
РЕФЕРАТ Влияние на средата върху половото типизиране на децата. Родители, учители, връстници.
19 ян.

РЕФЕРАТ Влияние на средата върху половото типизиране на децата. Родители, учители, връстници.

 Реферат Полово типизиране   Половото типизиране се отнася до всяка асоциация на обекти, дейности, роли или черти с единия или другия пол по начин, който се подчинява на културните стереотипи.   ...
Повече...
Рефлекторна дейност и двигателна активност през първата година на детето.
22 дек.

Рефлекторна дейност и двигателна активност през първата година на детето.

Новородените имат забележителен набор от способности, които са от критично значение за предизвикване на внимание и грижи от страна на родителите. В отношенията с физическия свят и изграждането на своите първи с...
Повече...
Теми История на психологията
6 юни

Теми История на психологията

Теми история на психологията Тема 1 А Гръцки философи. Психология на средновековието. Психология на ренесанса.Рефлекторна природа на психичното Сченов, Хелмхолц, Вебер, Хефнер   Сократ (на гръцки: Σ...
Повече...
Теми Когнитивната психология на Р.Стърнбърг
6 апр.

Теми Когнитивната психология на Р.Стърнбърг

   Теми Когнитивна психология    1   Когнитивна психология- определение и развитие. Влияние на философията, биологията инженерните науки, съвременните технологии. Когнитивната психология е изучаването на н...
Повече...
 

Slider

… с кого и как да го изминеш!
Ти решаваш по кой път да вървиш…
https://goo.gl/maps/9YwVg7Ti4JCRdiwU7

Contact Us

Бургас- улица "Александровска " - 93 ет. 2

Call Now Button