ЗА НАС

Нашият център се намира в град Бургас на улица Александровска  91 

Центърът предлага индивидуални и групови консултации за възрастни и деца.

Индивидуални сесии – психологично консултиране на възрастни.

Индивидуални сесии с деца, тинейджъри и техните родители.

 • Детето има трудности в общуването.
 • Не се чувства добре прието в класа.
 • Сънува кошмари или видимо има страхове.
 • Поведенчески проблеми в това число агресия или развити зависимости.
 • Има ниска самооценка

Сформираме групи за работа с тинейджъри за социалната им интеграция, както и индивидуална и групова работа с техните родители.

 • Групи за себепознание и личностно развитие.
 • Групови дискусии с тинейджъри, ориентирани към актуалните теми за възрастта.
 • Групови дискусии за родители по въпроси, свързани с възпитанието и развитието на децата.

Имаме опит в работата с хора със зависимости, както и с техните близки.

 • Групи за взаимопомощ на хора със зависимости и техните семейства.

Услуги за професионално развитие и бизнес организации

 • Подготовка за представяне на интервю за работа, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо.
 • Изграждане и сплотяване на екип в организацията.
 • Оценка на психосоциалния климат и стресорите в организацията.

Научно-изследователска дейност

Текущи проекти за училища и детски градини:

 • Подобряване на психосоциалния климат в училищната среда като превенция на агресията.
 • Апробиране на авторска методика за оценка на социално и емоционално развитие на децата от предучилищна възраст.
 • Апробиране на авторска методика за оценка на социално и емоционално развитие в училище.

* За цените може да се информирате в раздела “ Услуги „ или натиснете “ ТУК“