ЧАТ С НАС

Моля попълнете в малкото прозорче над полето за текст някакво ваше индивидуално име ( ник ) .

Имайте предвид , че този чат е публичен !!!

Ако желаете да отворите индивидуална чат сесия , изберете от списъка с личните имена ( никове ) на участниците, които са в горната част на чат прозореца  и кликнете върху „dangelov / dangelov75 или напишете в общия, че желаете личен чат.