Най-важното за зрелостта

Психология на развитие на възрастните. ТЕМА : Най-важното за зрелостта   Зрялост   Зрелостта е свидетелство за навлизане в битието по отговорен начин. Човек разширява своето битие, идва стремеж към създаване на собствено жизнено пространство, интимна връзка, собствен дом, деца, кариера и пълна икономическа независимост, които са широко приеманите маркери за...
Повече...

Истината за психичните болести – резюме

                Истината за психичните болести от Елка Божкова (може да купите тук)   За книгата   Истината за психичните болести от Елка Божкова, въвежда читателя в света на неврозите и психозите по начин, по който дори и на непрофесионалист да станат ясни фундаменталните разлики между тях, детайлните разлики в техните специфични форми на проявления, като ...
Повече...

Особености на самосъзнанието и формиране на самооценката в учебно-възпитателния процес.

Самосъзнанието УВОД      Човекът проявява интерес към себе си още в ранно детство. През 1877 г. Чарлз Дарвин изказва предположението, че възприемането, усещането за себе си започва от момента, когато детето разпознае себе си в огледалото. По този начин саморазпознаването  на физическия облик се появява след едногодишна възраст, но то започва още от шестия месец , ...
Повече...

Педагогическа психология теми

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01. Предмет на педагогическата психология. Педагогическа психология и психодиагностика.  Психологията е наука, която изучава човешкото поведение и мислене. Тя изучава влиянието на опита върху мисленето и действието, ролята на биологичните фактори върху наследствеността, съзнанието и неговите прояви. Психологията проследява пътя на разв...
Повече...

Теми Медицинска психология

Теми Медицинска психология Теми Медицинска психология 01- Здраве и болест. Народни вярвания. Идеите за болестта и боледуването през вековете - Древногръцкият лекар Хипократ, V в.пр.н.е., разглежда  болестта не като причинена от зли духове, а като нарушение в единството и баланса между тяло и душа. Той постулира наличието на 4 циркулиращи телесни течности  /хумори/ - жълта ...
Повече...

Теми Социална психология

Теми СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01 Възникване и развитие. Същност предмет задачи. Възникване и развитие В съвременния смисъл на думата социалната психология тръгва от две основни течения: -  от народопсихологията; -  и от психология на тълпата. До колкото е известно Аристотел е първият сериозен мислител, който е формулирал някои от основните принципи на социа...
Повече...

РЕФЕРАТ Влияние на средата върху половото типизиране на децата. Родители, учители, връстници.

 Реферат Полово типизиране   Половото типизиране се отнася до всяка асоциация на обекти, дейности, роли или черти с единия или другия пол по начин, който се подчинява на културните стереотипи.   Исторически културални аспекти на половото типизиране. Колкото и съвременно да звучи, половото възпитание не е от вчера. От най-древни времена, готвейки младите поко...
Повече...

Рефлекторна дейност и двигателна активност през първата година на детето.

Новородените имат забележителен набор от способности, които са от критично значение за предизвикване на внимание и грижи от страна на родителите. В отношенията с физическия свят и изграждането на своите първи социални взаимоотношения бебетата са активни от самото начало.   Рефлекси на новороденото . РЕФЛЕКСЪТ е вродена , автоматична реакция на определена форма на ...
Повече...

Теми История на психологията

Теми история на психологията Тема 1 А Гръцки философи. Психология на средновековието. Психология на ренесанса.Рефлекторна природа на психичното Сченов, Хелмхолц, Вебер, Хефнер   Сократ (на гръцки: Σωκράτης, Сократес, 469 пр.н.е. - 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси ...
Повече...

Теми Когнитивната психология на Р.Стърнбърг

   Теми Когнитивна психология    1   Когнитивна психология- определение и развитие. Влияние на философията, биологията инженерните науки, съвременните технологии. Когнитивната психология е изучаването на начина, по който хората възприемат, учат , помнят и мислят за информацията. Още от древността хората размишляват как да постигнат разбиране на истината. Платон твърди, ...
Повече...

Още едно мое резюме по „Отмъщението на знайковците“ , Стивън Пинкър – Как работи умът.

В „Отмъщението на знайковците „ от своята книга „Как работи умът“ Стивън Пинкър ни увлича по един научен , но напълно достъпен и разбираем начин във въпроса: Задължителна развръзка на еволюцията ли е появата на интелекта изразен в този уникален човешки мозък или просто това е поредното средство създадено от природата с единствената цел да подсигури оцеляването на един вид в бор...
Повече...

Резюме по „Окото на съзнанието“ на Оливър Сакс.

Окото на съзнанието Още в началото на главата Окото на съзнанието от едноименната си книга, Оливър Сакс  завладява интересът ни поставяйки въпросите : „ До каква степен сме автори , създатели на собствените си преживявания? Каква част са предопределени от мозъка и сетивата , с които се раждаме, и до каква степен оформяме мозъкът си чрез опита? „ Сакс, разглежда няколко с...
Повече...

“ Упоритостта“ като индикатор за успех.

Напускайки престижна работа като консултант, Анджела Лий Дъкуорт започва да преподава математика на седмокласници в държавните училища в Ню Йорк. Там тя бързо осъзнава, че коефициентът на интелигентност не е единственото нещо, което разделя успешните от не дотам успешните ученици. В това видео Анджела обяснява своята теория за " упоритостта" като индикатор за успех. ( видео ...
Повече...

Интересен експеримент

Много ме впечатли експеримент за който прочетох скоро в "Човекът социално животно" , може да е интересен и за вас, случаят е следният : Две мъжки шимпанзета всяко водач в две съседстващи групи . Животните са в непрестанен конфликт едно с друго в битка за опазване на територия и женските си. Познават се добре и имат няколко проведени почти смъртоносни битки, нямат родствена връ...
Повече...

За междуличностните отношения

Социалната среда и начинът ни на общуване в нея определя лекотата с която тече животът ни . Ежедневната комуникация с различен по характер личности ни поставя пред изпитанието да съхраним себе си , собственият душевен мир и по-лек начин на живот. Всички ние, обаче сме се сблъсквали със сложността да общуваме с определени хора , понякога важни за нас , понякога не чак толкова и ...
Повече...

За работата

В социалният ни живот работата е това, което определя качеството на нашето съществуване , нашият обществен статус , нашата сигурност. Проблемите в работата или липсата на такава , всъщност е проблем за нашето нормално съществуване и спокойствие . Проблеми от такова естество са причина за спадне на нашата позитивна емоционалност , което води след себе си спад в нашите надежди и ...
Повече...

За семейството

Семейството е най-малката но най-сложна социална среда в която се развива нашият живот. Съхранението на сплотеността и неговата цялост е подвластно на времето и битовизмите, изпитание което е  трудно преодолимо но не и невъзможно стига да не е нечия самостоятелна кауза . Единността сама по себе си подсказва съвкупност от общи стимули и стремежи. Понякога хората се "изгубват" в...
Повече...

За живота който винаги има смисъл

Животът е най-големият дар на вселената . Тя ни го дава , тя трябва и да ни го отнеме. Понякога притиснати от житейските проблеми и несгоди от тежките емоции на междуличностните отношения , затворени в себе си хората загубват смисъл в него , от безценен, привидно се превръща в безстойностен и евтин. ..........смъртта не е решение , смъртта няма смисъл..... всъщност тя няма сто...
Повече...

За това как най-добре да се справим с психологичен тест

Всеобщо схващане е, че психологическите тестове имат за цел да покажат дали сме психически " добре" , истината е , че всъщност повечето и в по-голямата си част обследват конкретни личностни характеристики съобразно спецификата на сферата за която кандидатстваме или вече се изявяваме. Може да разчитате на професионалната ми помощ за да представите най-доброто от себе си . ...
Повече...

За трудностите на живота

Казват, че трудностите са в животът ни за да ценим повече радостите , но животът ни поднася изпитания така тежки, че радостта изчезва и животът започва да изглежда мрачен и безцелен. Нека заедно да открием слънцето зад облачният мрак за да озари животът отново . Телефон за връзка с мен +359876768880
Повече...
Call Now Button