ПСИХОДРАМА

ПСИХОДРАМА В съвременния начин на живот психологията като наука търси различни похвати за достигане на душевният свят на съвременния човек. В динамичното общество , което сам създава, човекът е една постоянно меняща се машина от емоции , която става все по-сложна , но и все по уязвима. Нуждата от иновации в науката Психология расте паралелно с нарастващите нужди и проблеми в с...
Повече...
Call Now Button