Теми История на психологията

Теми история на психологията Тема 1 А Гръцки философи. Психология на средновековието. Психология на ренесанса.Рефлекторна природа на психичното Сченов, Хелмхолц, Вебер, Хефнер   Сократ (на гръцки: Σωκράτης, Сократес, 469 пр.н.е. - 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси ...
Повече...

Теми Когнитивната психология на Р.Стърнбърг

   Теми Когнитивна психология    1   Когнитивна психология- определение и развитие. Влияние на философията, биологията инженерните науки, съвременните технологии. Когнитивната психология е изучаването на начина, по който хората възприемат, учат , помнят и мислят за информацията. Още от древността хората размишляват как да постигнат разбиране на истината. Платон твърди, ...
Повече...

Още едно мое резюме по „Отмъщението на знайковците“ , Стивън Пинкър – Как работи умът.

В „Отмъщението на знайковците „ от своята книга „Как работи умът“ Стивън Пинкър ни увлича по един научен , но напълно достъпен и разбираем начин във въпроса: Задължителна развръзка на еволюцията ли е появата на интелекта изразен в този уникален човешки мозък или просто това е поредното средство създадено от природата с единствената цел да подсигури оцеляването на един вид в бор...
Повече...

Резюме по „Окото на съзнанието“ на Оливър Сакс.

Окото на съзнанието Още в началото на главата Окото на съзнанието от едноименната си книга, Оливър Сакс  завладява интересът ни поставяйки въпросите : „ До каква степен сме автори , създатели на собствените си преживявания? Каква част са предопределени от мозъка и сетивата , с които се раждаме, и до каква степен оформяме мозъкът си чрез опита? „ Сакс, разглежда няколко с...
Повече...
Call Now Button