Резюме по „Окото на съзнанието“ на Оливър Сакс.

Окото на съзнанието Още в началото на главата Окото на съзнанието от едноименната си книга, Оливър Сакс  завладява интересът ни поставяйки въпросите : „ До каква степен сме автори , създатели на собствените си преживявания? Каква част са предопределени от мозъка и сетивата , с които се раждаме, и до каква степен оформяме мозъкът си чрез опита? „ Сакс, разглежда няколко с...
Повече...
Call Now Button