Теми Социална психология

Теми СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01 Възникване и развитие. Същност предмет задачи. Възникване и развитие В съвременния смисъл на думата социалната психология тръгва от две основни течения: -  от народопсихологията; -  и от психология на тълпата. До колкото е известно Аристотел е първият сериозен мислител, който е формулирал някои от основните принципи на социа...
Повече...

Теми История на психологията

Теми история на психологията Тема 1 А Гръцки философи. Психология на средновековието. Психология на ренесанса.Рефлекторна природа на психичното Сченов, Хелмхолц, Вебер, Хефнер   Сократ (на гръцки: Σωκράτης, Сократес, 469 пр.н.е. - 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси ...
Повече...
Call Now Button