За работата

В социалният ни живот работата е това, което определя качеството на нашето съществуване , нашият обществен статус , нашата сигурност. Проблемите в работата или липсата на такава , всъщност е проблем за нашето нормално съществуване и спокойствие . Проблеми от такова естество са причина за спадне на нашата позитивна емоционалност , което води след себе си спад в нашите надежди и ...
Повече...
Call Now Button