Теми Социална психология

Теми СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА 01 Възникване и развитие. Същност предмет задачи. Възникване и развитие В съвременния смисъл на думата социалната психология тръгва от две основни течения: -  от народопсихологията; -  и от психология на тълпата. До колкото е известно Аристотел е първият сериозен мислител, който е формулирал някои от основните принципи на социа...
Повече...
Call Now Button